ست مخملی

جنس پشتی و زیر دستی از یونولیت و تشک از فوم و همچنین پارچه ها مخمل مبلی می باشد

×