ست لمسه چوبی

ساختار و اسکلت چوبی استحکام لازم و لایه های اسفنجی و فومی انعطاف و نرم و همچنین شکل ارگونومی و متناسب با بدن پشتی و تکیه گاهی راحت فراهم کرده است.

×