پشتی الیافی

 تولید پشتی مربوط به پشتی خانگی یا همان پشتی منزل است و اکثر مردم ایران هر فرشی که خریداری می کنند، دوست دارند، پشتی فرش همان فرش را هم داشته باشند. لذا یک صنعت بزرگ تولید پشتی در این حوزه فعال می باشد که اکثر طرح های محبوب و معروف فرش ماشینی را به صورت پشتی منزل با کیفیت عالی تولید می کنند. خریداران این مدل پشتی هم در تمامی شهرهای بزرگ وکوچک کشور وجود دارند و به همین دلیل این حوزه می تواند با سرمایه گذاری کم یک اشتغال زایی خوبی نیز برای مردم هم ایجاد کند.