ست خلیجی

ست خلیجی: تشک فوم  ده سانت طول دو متر و عرض 75 ، زیر دستی از جنس فوم پلی اتیلن است و نشست ندارد. پشتی ساختار مبله دارد ، محکم است و با ابر ضخامت حدود سه سانت ، نرم ، ایستا و ارگونومی است .