کناره نمدی

کناره نمدی : تشک نمدی مخمل تهیه شده از پشم پرس شده مصنو ئی، یک نفره در سایز ۱۸۰*۸۰ سانتی متر پشم مصنو عی بعد از حلاجی و گردگیری جهت تهیه نمد آماده سازی می‌شود.پشم آماده در چندین مرحله در دستگاهی به نام «کوبش» قرار می‌گیرد. با مواد شوینده مخصوصی شسته می‌شود تا کاملا ضدعفونی و بدون بو شود.تشک نمدی از پشم مصنو عی بهترین عایق رطوبت، گرما و سرماست.از تشک نمدی کنار اتاق منزل و سالنها و مساجد و همچنین تختهای سفره خانه های سنتی میتوان استفاده کرد.تشک نمدی درطرحها رنگها و ضخامتهای مختلف وسایزهای سفارشی ارائه میگردد.